witamy profil firmy wybrane zastosowania NMP artykuły i publikacje wybrane referencje kontakt English
Poniżej prezentujemy listę artykułów, których autorem lub współautorem jest Jacek Świderski, właściciel i założyciel firmy SEi.

2006
  The Application of Fish Friendly Design of a Vaneless Turbine, co-authors: J. Huang, D. de Montmorency, Hydro Conference, Portland 2006.
  Francis Turbine Upgrade for Lushui Generating Station by Using CFD - a Case Study, co-authors: J. Huang, J. Ji, M. Riley, T. Tung, Great Wall World Renewable Energy Forum, Bejing 2006.
  The Development and Application of Fish Friendly Design Criteria for a "Vaneless Turbine" Using CFD Analysis, co-author: D. de Montmorency, 14th International Seminar of Hydropower Plants, Vienna 2006.
 
2005
  What's New in Reaction Turbines?, co-author D. de Montmorency, The Power of Water, 5th Annual Conference, Ontario Waterpower - Technical Paper Presentations, Kingston 2005.
 
2004
  Recent Approach to Refurbishments of Small Hydro Projects Based on Numerical Flow Analysis, Small Hydro Workshop, Montreal 2004. (*.pdf file approx. 2,100kB)
  Design Optmization of Replacement Francis Runner - CFD Application in Optimization Algorithm, 13th International Hydropwer Seminar, Vienna 2004. (*.pdf file approx. 450kB)
 
2003
  Axial Flow Turbine Developmnet for Ultra-Low head (ULH) Hydro Projects, Waterpower XIII, Buffalo, 2003.(*.pdf file approx. 550kB)
 
2002
  Modernizacja turbiny Kaplana w Elektrowni Wodnej Jeziorsko na podstawie trójwymiarowej analizy przepływu, współautorzy: R. Daszkiewicz, M. Klein, A. Łojek, "Energetyka" nr 12/2002, s. 953-957.
 
2001
  Automated Runner Blade Design Optimization Process Based on CFD Verification, co-authors: J. Martin, R. Norrena, Waterpower XII, Salt Lake City 2001. (*.pdf file approx. 120kB)
  Application of CFD Turbine Design for Small Hydro Elliott Falls - a Case Study, co-authors: K. Bennet, J. Huang, Waterpower XII, Salt Lake City 2001. (*.pdf file approx. 360kB)
 
2000
  Practical Implementations of Computational Fluid Dynamics in a Design Practice - Virtual Hydraulic Laboratory, co-author: J, Martin, Hydro Forum 2000, Poland (*.pdf file approx. 200kB)
  CFX - Design Tool for Small Hydro - publikacja w jesiennym wydaniu "AEA Technology Engineering Software Ltd.", 2000. (*.pdf file approx. 300kB)
 
1999
  High Power Francis Runner – Upgrade with a New Design Runner, co-athor: J. Martin, Norcan Hydraulic Turbine Inc. Report, 1999.(*.pdf file approx. 90kB)
 
1997
  Ultra Low-head Hydropower - New Approach, co-author T.Tung, artykuł prezentowany na konferencji "Hydropwer", Hyderabad, Indie, 1997.
  Ultra low-head Hydro - a New Canadian Approach, "Low-head Hydropower - European Workshop", London (UK), 1997.
 
1994
  Runner Selection Program - R&D Report, raport programu badawczo-rozwojowego, 1994.
  Small Hydro Projects - Barber Waterpower Products Ltd. Experience, Hydroforum 1994.
 
1989
  Katalog programów komputerowych do wspomagania projektowania wirnika osiowej turbiny wodnej, współautor: J. Steller, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1989.
  Propozycja zastosowania programów analizy przepływu stacjonarnych i wirujących palisad łopatkowych dostępnych w IMP PAN, współautor: J. Steller, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1989.
  Oprogramowanie wspomagające projektowanie osiowej turbiny metoda jednowymiarową, współautor: L. Targoński, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1989.
  Programy obliczeniowe i graficzne projektowania turbiny wodnej osiowej, współautor: L. Targoński, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1989.
 
1988
  Zestaw programów komputerowych do wspomagania projektowania wirnika osiowej turbiny wodnej, współautor: J. Steller, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1988.
  ARDES - system komputerowego wspomagania projektowania osiowej turbiny wodnej, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1988.
  Założenia techniczno-ekonomiczne obciążeń hydrodynamicznych układu pompowego podczas startu i zatrzymania, współautorzy: A. Adamkowski, J. Wasilewski, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1988.
  Sprawdzenie i uzupełnienie systemu programów kopmuterowych wspomagających projektowanie osiowej turbiny wodnej w oparciu o teorię płata nośnego, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 1988.

usługi