<html> <head> <title>Swiderski Engineering Inc. - Stosowana Numeryczna Mechanika PBynw | Kontakt</title> <meta name="keywords" content="SECFD, SE, Swiderski Engineering, Jacek Swiderski, Canada, Ottawa, turbiny wodne, numeryczna symulacja przeplywu, turbina Kaplana, Francisa, numeryczna mechanika plynow, MEW, elektrownia wodna"> <meta name="description" content="SWIDERSKI ENGINEERING Inc. (SEi) jest in|yniersk firm projektow zaBo|on w celu poszukiwania i wdra|ania nowych rozwizaD technicznych zwikszajcych atrakcyjno[ inwestycyjn przedsiwzi hydroenergetycznych maBej i [redniej skali. W procesie projektowania u|ywamy najnowocze[niejszych narzdzi stosowanych przez liderw [wiatowej hydroenergetyki. Od momentu powstania ( 1997 roku, w Ottawie, Kanada), firma SEi zrealizowaBa z sukcesem wiele nowatorskich technicznie przedsiwzi, budujc zaufanie klientw, wBasne do[wiadczenie i wiarygodno[."> <link rel=stylesheet href="includes/css/secfd.css" type="text/css"> </head> <body bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top1.gif"></td> <td width="100%" background="i/top1bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top2d.gif"><img src="i/spacer.gif" width="100"><a href="index.html"><img src="i/logo.gif" border="0"></a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="i/top3bg.gif"> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" width="17" height="1"></td> <td><a href="welcome_p.html" class="toplink">witamy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="company_p.html" class="toplink">profil&nbsp;firmy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="projects_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;zastosowania&nbsp;NMP</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="articles_p.html" class="toplink">artykuBy&nbsp;i&nbsp;publikacje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="references_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;referencje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><img src="i/vdot.gif"></td> <td><span class="toplink">kontakt</span></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="contact_e.html" class="toplink">English</a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top4.gif"></td> <td width="100%" background="i/top4bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" height="15" width="1"></td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> <td valign="TOP" width="500"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/dot-b.gif"></td> <td><img src="i/contact_p.gif"></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" height="25" width="450"></td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="TOP"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" height="1" width="10"></td> <td class="inside"> Jacek Swiderski M. Sc., P.Eng. <p> <p> 808 High Street<br> Ottawa, Ontario<br> K2B 6C4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada <p> tel: 613.829.8248<br> <p> e-mail: <a href="mailto:jacekswiderski@rogers.com"> jacekswiderski@rogers.com</a> </p> </tr> </table> </td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" height="25" width="1"></td> </tr> <tr> <td></td> <td class="copyright">1997-2013. Swiderski Engineering Inc. Wszelkie prawa zastrze|one.</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td valign="TOP" width="37" background="i/linebg.gif"><img src="i/linebg.gif"></td> <td valign="TOP" width="175"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <!-- first side link area --> <tr> <td><img src="i/arrow.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" width="5" height="1"></td> <td width="100" class="heading">usBugi</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="118" height="18"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PROJEKTOWANIE</b> wszystkich kanaBw przepBywowych elektrowni wodnej (komory wlotowej, kierownicy, wirnika, rury sscej);</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PRZEWIDYWANIE</b> osigw energetycznych dowolnej reakcyjnej turbiny wodnej oraz optymalizacja charakterystyk operacyjnych elektrowni;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>OPRACOWYWANIE MODERNIZACJI</b> od oceny faktycznego potencjaBu energetyczno-ekonomicznego do koDcowego projektu;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>ANALIZY</b> ryzyka inwestycyjnego wynikajcego z warunkw hydraulicznych systemu hydroenergetycznego</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="22"></td></tr> </table> </td> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>