<html> <head> <title>Swiderski Engineering - Stosowana Numeryczna Mechanika PBynw | Wybrane Referencje</title> <meta name="keywords" content="SECFD, SE, Swiderski Engineering, Jacka Swiderskiego, Canada, Ottawa, turbiny wodne, numeryczna symulacja przeplywu, turbina Kaplana, Francisa, numeryczna mechanika plynow, MEW, elektrownia wodna"> <meta name="description" content="SWIDERSKI ENGINEERING Inc.(SEi) jest firm projektowo-in|yniersk zaBo|on w celu poszukiwania i wdra|ania nowych rozwizaD technicznych zwikszajcych atrakcyjno[ inwestycyjn przedsiwzi hydroenergetycznych maBej i [redniej skali. W procesie projektowania u|ywamy najnowoczesniejszych narzdzi stosowanych przez liderw [wiatowej hydroenergetyki. Od momentu powstania (1997 rok, w Ottawie, Kanada), firma SEi zrealizowaBa z sukcesem wiele nowatorskich technicznie przedsiwzi, budujc zaufanie klientw, wBasne do[wiadczenie i wiarygodno[."> <link rel=stylesheet href="includes/css/secfd.css" type="text/css"> </head> <body bgcolor="#ffffff" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top1.gif"></td> <td width="100%" background="i/top1bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top2c.gif"><img src="i/spacer.gif" width="100"><a href="index.html"><img src="i/logo.gif" border="0"></a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="i/top3bg.gif"> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" width="17" height="1"></td> <td><a href="welcome_p.html" class="toplink">witamy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="company_p.html" class="toplink">profil&nbsp;firmy</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="projects_p.html" class="toplink">wybrane&nbsp;zastosowania&nbsp;NMP</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="articles_p.html" class="toplink">artykuBy&nbsp;i&nbsp;publikacje</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><img src="i/vdot.gif"></td> <td><span class="toplink">wybrane&nbsp;referencje</span></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="contact_p.html" class="toplink">kontakt</a></td> <td><img src="i/vline.gif"></td> <td><a href="references_e.html" class="toplink">English</a></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/top4.gif"></td> <td width="100%" background="i/top4bg.gif"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif" height="15" width="1"></td> </tr> <tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> <td valign="TOP" width="500"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td><img src="i/dot-b.gif"></td> <td><img src="i/references_p.gif"></td> <td width="100%"><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" height="25" width="450"></td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="TOP" class="inside"> Wybrane referencje Jacka Zwiderskiego. <p> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3">Firma: Swiderski Engineering Inc. (SEi)<br>1997 - 2006</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="inside" colspan="3">Przedsiwzicia, w ktrych zastosowano projekty hydrauliczne firmy SEi oraz specyfikacje energetycznych osigw turbozespoBw:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink" width="10">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Ottawa Hydro PH#2</b> (cztery jednostki, 1800 kW ka|da) wymiana starych, podwjnych, poziomych turbin typu Francisa na nowe jednostki wzrost mocy elektrowni: 25%</td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink" width="10">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Vergennes</b> (dwie jednostki, 700 kW) optymalizacja pracy elektrowni, wymiana turbiny w istniejcej komorze ci[nieniowej wzrost sprawno[ci: ok. 8%, eliminacja kawitacji</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Elliot Falls</b> (400 kW) modernizacja istniejcego turbozespoBu, nowy projekt wirnika (dwie jednostki typu Kaplana), zmiana geometrii Bopat naprowadzajcych przepByw wzrost mocy elektrowni: 25%, sprawno[ci: 8%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>St. Raphael</b> (1280 kW) projekt nowego wirnika typu Francisa wzrost mocy elektrowni: 22%, sprawno[ci: 5%, eliminacja kawitacji</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Salmon Falls</b> (420kW) projekt hydrauliczny nowego wirnika, ktrego zastosowanie w istniejcym ukBadzie podniosBo moc elektrowni o 22%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Copenhagen</b> (1700 kW, [rednica wirnika 1.28 m) projekt hydrauliczny nowego wirnika, podniesienie mocy elektrowni o 13%, sprawno[ci - ok. 4%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Rock Forest</b> (dwie jednostki 1600 kW kazda) podwjna, pozioma turbina Francisa modernizacja ukladu wirnik / kierownica - wzrost mocy 25%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Newbury</b> ([rednica wirnika 40 m) wymiana zespoBu kierownica-wirnik, turbina [migBowa - wzrost mocy 57%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Franklin Falls</b> (400kW) modernizacja, projekt hydrauliczny nowego wirnika, wzrost mocy turbiny o 8%, zapewnienie bezkawitacyjnej pracy turbozespolu,</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Conestogo</b> ([rednica wirnika 0.95 m) wymiana zespoBu kierownica-wirnik, zwikszenie zakresu operacyjnego (6.5m do 22m)</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Jeziorsko G.S.</b> (2400 kW) modernizacja Bopatek wsporczych kierownicy pionowej turbiny Kaplana wzrost mocy i sprawno[ci dajcy ok. 10% przyrostu produkcji energii</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Marshfield#5</b> (4500 kW) nowy wirnik typu Francisa, wzrost sprawno[ci ok. 3.5%, eliminacja kawitacji</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Bellrose G.S.</b> nowy wirnik typu Francisa, wzrost mocy o okoBo 15%, nominalna moc jednostki 5200 kW</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Lushui, Chiny</b> nowy wirnik typu Francisa, [rednicy 1.6 m, wzrost mocy o okoBo 8%, eliminacja niestabilno[ci i kawitacji</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Bracebridge</b> ([rednica wirnika 1.78 m) wymiana turbiny typu Kaplana bez naruszenia struktury budynu elektrowni, projekt sze[cioBopatkowej turbiny typu S posadowionej ponad poziomem wody dolnej</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Lower Lachute</b> ([rednica wirnika 1.68 m) wymiana turbiny typu Francisa, wzrost mocy o okoBo 20%.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3">Firma: Canadian Hydro Components Ltd.<br>Stanowisko: GBwny In|ynier<br>1995 -1997</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink" width="10">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Donnacona G.S.</b> 4.5 MW elektrownia o spadzie netto 6m odpowiedzialny za osigi gwarancyjne 8 turbin o przepBywie osiowym,</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Moose Rapids</b> 1.0 MW elektrownia o spadzie 5.5 m odpowiedzialny za osigi gwarancyjne 3 turbin o przepBywie osiowym,</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Seaton Creek</b> kompletny projekt trzech maBych turbin Francisa 3X 100kW</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Montmagny</b> rozwizanie problemu kawitacji i mocy 2 MW elektrowni, wymiana wirnika, 27% wzrostu mocy, eliminacja kawitacji.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="TOP" class="year" colspan="3">Firma: Barber Hymac Hydro Inc.<br>Stanowisko: Hydraulic Design Engineer<br>1992 1995</td> </tr> <tr> <td colspan="3">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="10">&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink" width="10">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Ayers Mill</b> projekt hydrauliczny kompletnej modernizacji podwjnej, poziomej turbiny Francisa wzrost mocy maksymalnej 15%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Waltham G.S.</b> projekt hydrauliczny w koordynacji z GE Hydro modernizacji 5 turbin Francisa: caBkowity wzrost mocy 17%, kompletna eliminacja erozji kawitacyjnej</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Kananaskis unit #3</b> modernizacja 12MW turbiny smigBowej pionowej 20% wzrost mocy</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Spray unit #3</b> modernizacja wysokospadowej turbiny Francisa wymiana wirnika na nowy wzrost mocy z 52 do 58MW.</td> </tr> <tr> <td>&nbsp</td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td valign="top" class="inside"><b>Inne Projekty:</b> Forestville (3.2 MW), Lyndonville (1.2MW), Lyons Falls (1.7 MW), Sheldon Springs (800kW)</td> </tr> </table> </td> <td><img src="i/spacer.gif"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" height="25" width="1"></td> </tr> <tr> <td></td> <td class="copyright">1997-2013. Swiderski Engineering Inc. Wszelkie prawa zastrze|one.</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td valign="TOP" width="37" background="i/linebg.gif"><img src="i/linebg.gif"></td> <td valign="TOP" width="175"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <!-- first side link area --> <tr> <td><img src="i/arrow.gif"></td> <td><img src="i/spacer.gif" width="5" height="1"></td> <td width="100" class="heading">uslugi</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="118" height="18"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PROJEKTOWANIE</b> wszystkich kanaBw przepBywowych elektrowni wodnej (komory wlotowej, kierownicy, wirnika, rury sscej);</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>PRZEWIDYWANIE</b> osigw energetycznych dowolnej reakcyjnej turbiny wodnej oraz optymalizacja charakterystyk operacyjnych elektrowni;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>OPRACOWYWANIE MODERNIZACJI</b> od oceny faktycznego potencjaBu energetyczno-ekonomicznego do koDcowego projektu;</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="13"></td></tr> <tr> <td><img src="i/spacer.gif"></td> <td valign="top" class="sidelink">" </td> <td class="sidelink"><b>ANALIZY</b> ryzyka inwestycyjnego wynikajcego z warunkw hydraulicznych systemu hydroenergetycznego</td> </tr> <tr><td colspan="3"><img src="i/spacer.gif" width="1" height="22"></td></tr> </table> </td> <td valign="TOP"><img src="i/spacer.gif" width="25" height="1"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>